Verksamhetsområden

Min Advokat Halmstad

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare.

Om du är misstänkt för brott har du i regel rätt till en offentlig försvarare. Du har möjlighet att själv välja vem du vill ha som offentlig försvarare. Vår rekommendation är att du ska använda dig av denna möjlighet och att du aldrig ska delta i förhör utan en försvarare närvarande. Om du som misstänkt inte får en offentlig försvarare kan du själv anlita en privat försvarare.

Om du har varit utsatt för ett brott har du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Du har möjlighet att själv välja vem du vill ha som målsägandebiträde. Vår rekommendation är att du ska använda dig av denna möjlighet.

Migrationsrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentliga biträden i asylärenden. Du har möjlighet att själv välja vem du vill ha som offentligt biträde. Vår rekommendation är att du ska använda dig av denna möjlighet.

Vi åtar oss också andra ärenden gällande arbets- och uppehållstillstånd, t.ex. om du vill komma till Sverige för att arbeta eller bo med din familj.

Tvångsvård

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i ärenden gällande LVU (lagen om vård av unga), LVM (lagen om vård av missbrukare) och LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård). Om du är part i en sådan process har du rätt till ett offentligt biträde. Du har möjlighet att själv välja vem du vill ha som offentligt biträde. Vår rekommendation är att du ska använda dig av denna möjlighet.

Familjerätt

Vi åtar oss uppdrag som ombud i ärenden gällande vårdnad, boende och umgänge.

Vi åtar oss även uppdrag inom ekonomisk familjerätt, t.ex. ärenden gällande bodelning, arv och underhållsbidrag.

Vi kan även bistå med att upprätta familjerättsliga handlingar, t.ex. testamente, äktenskapsförord och framtidsfullmakter

Tvistemål

Vi åtar oss uppdrag gällande tvistemål, t.ex. fel i fastighet, fordran och konsumenträttsliga tvister. Om du redan har hamnat i konflikt eller behöver hjälp för att bevaka dina intressen så föreligger behov av ett ombud. Någon som kan företräda dig och bevaka dina intressen såväl i som kring tvisten. Det är vanligtvis så att både du som företag och privatperson har en försäkring som täcker delar utav kostnaderna för bl.a. ett ombud. Vi kan hjälpa till med att granska förutsättningar att erhålla rättsskydd.

Om oss

Efter mångårig vänskap och arbete på skilda advokatbyråer arbetar vi nu tillsammans på vår egen advokatbyrå Min Advokat. Vi företräder både privatpersoner och företag och vår gemensamma drivkraft är viljan att hjälpa. Min Advokat finns vid Stora Torg, mitt i hjärtat av vår hemstad Halmstad.